آب‌های شعر جهان آلوده نیستند

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند، مجموعه‌ییست از ۴۲ شعر برگردانی‌شده که از سوی واصف باختری به دوست دیرینش رهنورد زریاب، اهداء شده است. این دفتر در برگیرندهٔ هفت شعر از ماری سول ایمیا شاعری از کولمبیا، چهار شعر از کارولین مارتین شاعر امریکایی، یک شعر از خوزه آن تانیو برینال شاعری از پرو، چهار شعر از ساجی دانندا شاعر هندی، شش شعر از عاکف گوران شاعر کرد، هفت شعر از خلیل روادی شاعر کرد، شش شعر از کارلوس دروماند اندراد شاعر برازیلی، چهار شعر از مهندا بورا شاعر هندی و سه شعر از کا‌ترین هوارد شاعر امریکایی است. داکتر ولی پرخاش احمدی در مقدمهٔ این کتاب به شیوه‌ها و شگردهای ترجمه و بازآفرینی ترجمه‌های واصف باختری پرداخته است.

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند در ۴۸ صفحه به قطع جیبی و با شماره‌گان هزار نسخه در پاییز سال ۱۳۸۳ خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در کابل چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه