ماهی‌گیر و ماهی طلایی

ماهی‌گیر و ماهی طلایی
منظومهٔ «ماهی‌گیر و ماهی طلایی» اثر الکساندر پوشکین شاعر بلندآوازهٔ روس است که توسط شادروان محمد عالم دانشور از روسی به فارسی ترجمه شده است. واصف باختری این ترجمه را در اواخر دههٔ شصت با تطبیق آن با متن انگلیسی به شعر درآورده است. این شعر که نخستین کار واصف باختری در زمینهٔ ادبیات کودک است، پراکنده در چند نشریهٔ ویژهٔ نونهالان چاپ شده است. «ماهی‌گیر و ماهی طلایی» برای نخستین بار به شکل کتاب در ۳۲ صفحه و با شماره‌گان هزار نسخه در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی از سوی بخش فرهنگی میدیوتیک کابل، به کوشش ناصر هوتکی در کابل چاپ شده است.
آقای غنی هاشمی این منظومه را بر بنیاد همین ترجمه، به شعر پشتو درآورده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه