بیان‌نامهٔ وارثان زمین!

«بیان‌نامه وارثان زمین!» نوعی متفاوتی از سروده‌های واصف باختری است که برای بار نخست، قدرت شگرف او را در طنز‌پردازی به نمایش می‌گذارد. رهنورد زریاب در مقدمهٔ این کتاب به بررسی چندی و چونی طنز و مهارت واصف باختری در زمینه پرداخته است. این منظومه که از زبان شخص اول پرداخته شده است، روایتی از یک گوشهٔ تاریک تاریخ افغانستان است که با زبان قوی طنز بیان شده و قدرت واصف باختری و احاطه‌اش را بر طنز و تاریخ و سخن و فلسفه به خوبی می‌رساند.
«بیان‌نامهٔ وارثان زمین !» در بیست و هفت صفحه به قطع جیبی و با شماره‌گان ۱۵۰۰ نسخه در تابستان سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در کابل به چاپ رسیده است. این کتاب به‌گونهٔ آفست در کانادا نیز چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه