لحظاتی با شاعر

«لحظاتی با شاعر»، گفت‌وگوی واصف باختری با فاروق فارانی و فرزانه فارانی است که به سال 1372 در کابل انجام شده. این گفت‌وگو بار بار در چند نشریة برون‌مرزی چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه