بازگشت به الفبا

«بازگشت به الفبا» مجموعه‌یی از پژوهش‌های فلسفی و ادبی و چند ترجمه است. این کتاب با مقدمهٔ «ماخولیای شهربند غربت» آغاز می‌شود و دربرگیرندهٔ مقاله‌های «فرانسیس بیکن شیپورنواز دوران نو»، «نیکولای کوپرنیک، خردمند افق‌گشا»، «گذاری به آن‌سوی حجاب‌های زبان»، «سیف‌الدین فرغانی، فرزانه‌یی ناشناخته» و برگردانی مقاله‌هایی «چند سخن در باب همگونی و ناهمگونی رمان و فلم» نوشتهٔ زیگفرید کراکاویر، «بنیادهای جامعه‌شناسی زبان و آموزش» نوشتهٔ دواین یوبنر استاد دانشگاه کولمبیا و «تصویر در ادبیات و سینما» نوشتهٔ چارلز رینولدز است.
«بازگشت به الفبا» در ۱۰۵ صفحه و با شماره‌گان هزار نسخه در جوزای سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه