گزارش عقل سرخ

«گزارش عقل سرخ» دربرگیرندهٔ چند نبشتهٔ پژوهشی – فلسفی و دو مقالهٔ ترجمه‌شده است. در این کتاب، مقاله‌های «منطق‌الطیر خاقانی»، «فردوسی در قلمرو فلسفه»، «نیم‌نگاهی به سوی قلمرو افلاتون»، «ناصر خسرو و نقد فلسفه»، «رستاخیز ابن عربی در قلمرو وجود»، «دیباجه‌یی دیگر بر یک متن شکوهمند»، «آسانِ دشوار و دشوارِ آسان»، «یک نه شکوهمند در برابر همه آری‌های دروغین»، «همایش و تقابل یگانه‌گی و چندگانه‌گی در یک غزل بیدل»، «ترفندهایی به نام خاور‌شناسی» و دو ترجمه به نام‌های «دانته و ابن عربی» نوشتهٔ ماری سول ایمیا خاور‌شناس هسپانیایی و «سرگذشت یک قصیده» نوشتهٔ سید صفدر حسن دانشمند هندی به چاپ رسیده‌اند.
واصف باختری در بخشی از مقدمهٔ این کتاب می‌نویسد: «… نام کتاب را گذاشتم «گزارش عقل سرخ» به یاد بیست‌ودو سال پیش که رساله‌یی پرداخته بودم به همین نام در باب زنده‌گانی و اندیشۀ شیخ شهید سهروردی با الهام از نام رسالهٔ بی‌هم‌مانندش «عقل سرخ» که هر چه می‌خواندمش کم‌تر می‌دانستم. بخش‌هایی از آن در حافظۀ آن روزهایم نقش بسته بودند، حافظه‌یی که از یُمن ته‌ماندۀ آن تا هنوز چراغ ذهنم روشن است، اما کم‌نور….»
«گزارش عقل سرخ» با شماره‌گان پنج‌صد نسخه در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه