برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش

«برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش» مجموعه‌یی از نبشته‌هایی اند که به قول واصف باختری بیشترینه در شب نگاشته شده‌اند و در بسا موارد، نوشتن آن‌ها تا بامداد ادامه یافته است. «برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش» در برگیرندهٔ «تصویر در ادبیات و در سینما»، «سیف­الدین فرغانی، فرزانه‌­یی نا­شناخته»، «پند­نامهٔ نوشيروان»، «منطق‌الطير خاقانی»، «ستایشگر خراسان»، «آسانِ دشوار و دشوارِ آسان»، «ويس و رامين، سپاس­نامهٔ ديرين­‌سال عشق»، «انگاره‌­های نادرست دربارهٔ ناصر خسرو» و «تلاقی با یک هندسۀ ذهنی کم‌همتا» است.

این نبشته‌ها به تفاریق در مجله‌های کتاب، عرفان، خراسان، ژوندون، حجت و نشریه‌های قلم و هنر به چاپ رسیده‌اند.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه