دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان

«دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان»، گفت‌وگوی واصف باختری با محمد حسین جعفریان شاعر، فلم‌ساز و نویسندة ایرانی است که به سال 1373 در کابل صورت گرفته است. این گفت‌وگو برای بار نخست در مجلة شعر، شمارة ویژة شعر افغانستان و بار دوم به سال 1379 در کتاب «در غیاب تاریخ» چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه