چند سخن درباره سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر

«در گوشه‌یی از نگارستان» در برگیرندة یک سخنرانی است. «سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» سخنرانی واصف باختری در سال 1362 در دانشگاه کابل است. در این سخنرانی، واصف باختری به سرشت شعر، فراز و فرود شعر معاصر به تفصیل سخن گفته و به معرفی شاعران پیشگام در صد سال پسین پرداخته است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه