اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه‌یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده‌گی‌نامهٔ آنان است. در این گزینه، پنج شعر (مرثیه، شرقی، شب، وداع و غزل داستان هفتم) از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر (راز، آن گل سرخی که نامش بود هرگز، خوشا طلوع حقیقت، آرزو، فرغانه، اندوه پدر، نخستین آفریده و به مادر) از هشت شاعر شوروی سابق، یازده شعر (یلی به نام همینکوی، فرانکو در تلویزیون امریکا، ای ارخیاس، موازی‌ها، فریب، زن در شب‌های تاریخ، فاجعه، اسطورهٔ بزرگ شهادت، در نیمه‌راه، و هیچ از من، کوه‌ها و تندیس‌ها و مطرود) از ایمی فلیپس و شش شعر (پندار، کودک، خشکسال، نومیدانه، اندوه کشاورز و من و نیلوفر) از پیشگامان شعر هند به چاپ رسیده‌‌اند. شعرهایی را که واصف باختری ترجمه کرده بیشترینه بازسرایی اند تا برگردان؛ به گونه‌‌یی که شماری از صاحب‌نظران، نمونه‌های برگردانی‌شده او را از نمونه‌های درخشان ترجمه و بازسرایی شعر در افغانستان می‌دانند.
«اسطورهٔ بزرگ شهادت» در ۴۱ صفحه با شماره‌گان دو هزار نسخه در پاییز سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی از سوی انجمن نویسنده‌گان افغانستان در مطبعهٔ دولتی در کابل به چاپ رسیده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه