اندرز

236
شنیده‌ام که خردپیشه‌یی به قیصر گفت
نگویمت که دگر می به ماهتاب منوش
ولی به جنگ اگر بهره‌ور شدی از فتح
به کاسهٔ سر قربانیان شراب منوش
* شعر از لیلا عبود شاعر لبنانی
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More