با ابرها

243
سفر بخیر، ایا ابرهای خانه بدوش !
به­ هر دیار که آتش‌فشان خاموشیست
(بدان زبان که شما دانید)
خبر دهید به «او» انفجار خشم مرا
چو از کرانهٔ دریای سرخ بگذشتید
نهان ز باد سخن‌چین به­ گوش «وی» برسانید
سلام چشم مرا!
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More