تنها خواهشی که دارم

https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4
203
ننگ بر من باد!
نفرین بر من باد!
اگر از شما چیزی بخواهم
تنها خواهشی که دارم اینست که به روسپیان سیاسی نیز
قرص ضد حامله‌گی بدهید
تا نسل بیشرفان افزونی نیابد
از خلیل روادی شاعر کُرد
نظرات

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More