سرود و سخن در ترازو

«سرود و سخن در ترازو» در برگیرندهٔ پژوهش‌های گسترده در باب اوزان شعر فارسی و تازی است. در بخش نخست واصف باختری رسالهٔ رشید وطواط را در باب اوزان شعر دری و تازی تحشیه و تعلیق کرده و اشتباهاتی را که نساخان از سر بی‌پروایی در آن ثبت کرده ‌اند،…

نردبان آسمان

«نردبان آسمان» در برگیرندهٔ هشت مقالهٔ پژوهشی در باب مولینا جلال‌الدین محمد بلخی است که بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ هجری خورشیدی نبشته شده‌اند. این مقاله‌ها که نشانگر بینش و نگرش عمیق واصف باختری بر شعر و اندیشهٔ مولینا است و از شیفته‌گی او بر…

از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ

«از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ» چارمین مجموعهٔ شعری واصف باختری در برگیرندهٔ بیست و چار پارچه شعر در اوزان کلاسیک و نیمایی است. شعرهای چرا؟، شمشیر عریان، پیر غزنین، شهر سنایی، های میهن...، درفش داد و آیین، گنج بادآورد، عبور از برزخ، کسی…

اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه‌یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده‌گی‌نامهٔ آنان است. در این گزینه، پنج شعر (مرثیه، شرقی، شب، وداع و غزل داستان هفتم) از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر (راز، آن گل سرخی که نامش بود هرگز، خوشا طلوع…

اسطورهٔ بزرگ شهادت

«اسطورهٔ بزرگ شهادت» گزینه‌یی از ترجمه‌های شعرهای شاعران بزرگ جهان با زنده‌گی‌نامهٔ آنان است. در این گزینه، پنج شعر (مرثیه، شرقی، شب، وداع و غزل داستان هفتم) از فدریکو گارسیا لورکا، هشت شعر (راز، آن گل سرخی که نامش بود هرگز، خوشا طلوع…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه