دروازه‌های بستهٔ تقویم

«دروازه‌های بستهٔ تقویم» در برگیرندهٔ هشتاد سروده از بهترین نمونه‌ها از شش دفتر چاپ‌شدهٔ واصف باختری است که با وسواس بسیار برگزیده شده و با دقت فراوان تایپ و برگ‌آرایی شده‌ اند. «دروازه‌های بستهٔ تقویم» با شعر «عقاب از اوج‌ها…» که از نخستین شعرهای مؤفق در قالب پیشنهادهای نیما است، آغاز شده و با شعر «دروازه‌های بستهٔ تقویم» به فرجام می‌رسد.
در مقدمهٔ ناشر آمده است:
«…استاد واصف باختری بی‌گمان چهرهٔ شاخص و مطرح امروزی در ادبیات کشور و منطقه است که با آثار، کردار و گفتار ویژهٔ خود، تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر نویسنده‌گان و شاعران و آفریده‌‌های‌شان داشته است و با شعر پرنیانی و نوشین خود چه با تواضع در این تنگنا که «شماطهٔ تاریخ تب دارد» دست نسل محتضر دود و باروت را فشرده و به آزمون‌های بزرگ دست یازیده و پیروزمند بدر آمده است….»
«دروازه‌های بستهٔ تقویم» در ۱۵۷ صفحه و با شماره‌گان پنج‌صد نسخه در سرطان سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی توسط بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است. این گزینه در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی در لاهور و یک سال بعد در امریکا به گونهٔ آفست نیز چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه