مویه‌های اسفندیار گمشده

«مویه‌های اسفندیار گمشده» در برگیرندهٔ بیست و دو سرودهٔ واصف باختری است. واصف باختری شعر «آیا چنین روزی فرا خواهد رسید؟» از ماری سول ایمیا شاعر کولمبیایی را به جای دیباجه این کتاب برگزیده است. واصف باختری با گزینش دیباجه و با سرایش شعرهای نیمایی «سو»، «خطابه» و «ای‌که گویی ماجرا چون بود» و غزل‌های «جهنم است، جهنم» و «شب شکستن فانوس…» و شعرهای آزاد «گیسو سپید خاتون»، «گلبنان سرخ باغ یاد‌ها» و «دیدار با یسنا» چهره دیگری از اندیشه‌هایش را از ورای این سروده‌ها ارائه می‌دهد.
«مویه‌های اسفندیار گمشده» در ۶۱ صفحه و با شماره‌گان هزار نسخه در دلو سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی از طرف بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش منیژه باختری در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه