مرور رده

بنیاد واصف باختری

دوستان گران‌ارج، خانوادهٔ بزرگ ادبیات و فرهنگ افغانستان، علاقه‌مندان استاد واصف باختری،
بنیاد واصف باختری از چندی بدینسو به فعالیت آغاز کرده است.
هدفِ پایه‌گذاری این بنیاد، ارج‌گزاری و ارزش‌دهی به میراث ادبی و مکتب فرهنگیی است که استاد واصف باختری از خود به جا گذاشته است.
استاد واصف باختری با دانش و منش خودش در واقع مکتب جدید ادبی و فرهنگیی را در افغانستان بنا نهاد که هزاران تن از خوشه‌های خرمن دانش پُربار او بهره‌ها بردند.
آفریده‌های او چون ستاره‌های درخشان و فروزان، در سپهر ادبیات افغانستان و در کلیت حوزهٔ زبان فارسی روشنی‌انداز است.
این بنیاد برای حفظ و گسترش این میراث باارزش فرهنگی و ادبی، درنظر دارد تا تمام آثار استاد واصف باختری را نشر و بازنشر کند و آن‌ها را قابل دسترس در هر جای این جهان پهناور و دورافتاده ازهم قرار دهد.
در تصویر بزرگ‌تر، بنیاد باختری در نظر دارد برای بالنده‌گی ادبیات، علاوه به جایزهٔ سالانهٔ واصف باختری به اثر ادبی برتر، به برگزاری برنامه‌های ادبی و فرهنگی نیز دست یازد.
بیشتر آثار استاد واصف باختری تا کنون به صورت مدون و سامان‌مند از سوی انتشارات پرنیان چاپ شده‌اند، این انتشارات پس از این زیر مجموعهٔ بنیاد واصف باختری کار چاپ و بازچاپ آثار استاد واصف باختری و دیگر نویسنده‌گان و شاعران را همچنان دنبال خواهد کرد.
حق چاپ و بازچاپ آثار استاد واصف باختری به‌گونهٔ چاپی و آنلاین و دیجیتال برای بنیاد باختری محفوظ است. انتشار هر گونه مجموعهٔ چاپی و آنلاین و دیجیتال بدون اجازهٔ کتبی و تفاهم با این بنیاد جواز ندارد.
چشم به راه همکاری‌ها و پیشنهادهای‌تان استیم.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه