مرور بخش

نیماوارها

شعرها در اوزان پیشنهادی نیما

مرگ

حرف‌های واژهٔ مرگ نقطه ندارند من هیچ‌گاه اشکی نیفشانده‌ام از هراسش یا از بهر سپاسش

با ابرها

سفر بخیر، ایا ابرهای خانه بدوش ! به­ هر دیار که آتش‌فشان خاموشیست (بدان زبان که شما دانید) خبر دهید به «او»…

در خرگاه خاکستر

تو از آن ناکجا­آباد می‌آیی؟ هنوز آن‌جا فرو خوابیده میکاییل در خرگاه خاکستر؟ هنوز آن‌جا حریر روزهای رفته…

خطابه

های مردم، هیچ می‌دانید؟ راست می‌گویم زانچه هستم، زانچه دیدم بی‌کم و بی‌کاست می‌گویم های مردم، کاش امشب مست…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More