از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ

248

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

«از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ» چارمین مجموعهٔ شعری واصف باختری در برگیرندهٔ بیست و چار پارچه شعر در اوزان کلاسیک و نیمایی است. شعرهای چرا؟، شمشیر عریان، پیر غزنین، شهر سنایی، های میهن…، درفش داد و آیین، گنج بادآورد، عبور از برزخ، کسی ندانست، در پنجمین فصل، فرزانه آن گدا، تنها، از هزار و دومین شب، از خاور، با چراغ سرخ، ایا سه شاخهٔ گل، عقاب پیر، از تنگنا، از گیسوان تا کهکشان، دران بیشهٔ نیلی پار و پیرار، اشکی و پدرودی، ای گلبن، ای گلبن، ای گلبن سرخ، ازین آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ و از ارغنون برگشت در این مجموعه چاپ شده اند. شمشیر عریان به اقبال لاهوری، شعرهای پیر غزنین و شهر سنایی به سنایی غزنوی، گنج بادآورد به طاهر بدخشی، اشکی و پدرودی به فریدون تنگابنی، شعر از گیسوان تا کهکشان در ده‌ ساله‌گی خاموشی فروغ فرخزاد و شعر از خاور به یاد ارنستو چه سروده شده ‌اند.
«از این آیینهٔ بشکستهٔ تاریخ» در ۴۲ صفحه با شماره‌گان یک هزار و دو صد نسخه در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی از سوی انجمن نویسنده‌گان افغانستان در مطبعهٔ آریانا در کابل و به کوشش سید محمد رحیم بابازی چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه