تا شهر پنج ضلعی آزادی

254

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

«تا شهر پنج‌ضلعی آزادی» در برگیرندهٔ سی و دو پارچه شعر است. شعرهای سفرنامه، چنان مباد!، از فصل دیگر، در اشراق شکسته، ای روح سبز فصل شگفتن!، این جام شوکران، ای خویشاوند دریا!، ای دیدبان!، صفحهٔ تقویم خالی بود…، در مثلث یک فرجام، الا اختران!، ای خلود مجسم، آژیر!، و خورشید را باید آویخت…، آخر تو هم، یک کهکشان شقایق، سیب، زین موج‌های خون‌فشان فریاد!، از خط آخر، آسمایی، پخته در کورهٔ پنجاه، یادگار آینه، از برزخ تقویم، نوشدارو، کیفر، دریغا چنین بود فرجام!، شفق با خط قرمز، از اندوه تلخ کوچ، تا شهر پنج‌ضلعی آزادی، دو خط، دو خط موازی، سفر به بال الفبای سبز و روایت در این دفتر چاپ شده اند. «زین موج‌های خون‌فشان فریاد» سوگ‌سرودی است برای بزرگ علوی نویسندهٔ بزرگ زبان فارسی است، «پخته در کورهٔ پنجاه…» به پنجاه ساله‌گی رهنورد زریاب نویسندهٔ نام‌بُردار میهن ما و شعر «یک کهکشان شقایق» به همایون هنر سروده شده‌اند.
شاعر همه تاریخ‌ها را از پایان شعر‌ها سترده است و در مورد می‌گوید: «خوانندهٔ داننده! هر تاریخی را که از این هژده سال پسین به تشخیص و گزینش خود در پایان بسا از شعرهای این دفتر می‌گذاری، بگذار. من پیرانه‌سر، اما با لجاجت یک کودک بهانه‌گیر می‌خواهم این شعر‌ها در برابر تاریخ بایستند. نه این که مهر تاریخ بر جبین‌شان زده شود. تو بخند به این بلاهت، اما من این بلاهت را مقدس می‌دانم.»
«تا شهر پنج‌ضلعی آزادی» در ۵۸ صفحه با شماره‌گان پنج‌صد نسخه در سال ۱۳۷۶ هجری خورشیدی به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه