در غیاب تاریخ

278

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ «چرا در غیاب تاریخ؟» آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و شماری از شعرهای ترجمه‌شده، است. سخنرانی با عنوان «چند سخن دربارهٔ سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» در سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی در هفتهٔ ادبیات که به کارگزاری شورای فرهنگی دانشگاه کابل و بخش ادبیات جوانان اتحادیهٔ نویسنده‌گان ارائه شده بود که بعداً از روی نوار در کاغذ آورده شده است و پیش از این در مجموعهٔ لکچرهای آموزشی دانشگاه کابل در سال ۱۳۶۲ خورشیدی نیز به چاپ رسیده است و اما مصاحبه با عنوان «دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان» در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی توسط محمد حسین جعفریان خبرنگار و نویسندهٔ ایرانی در مورد شعر معاصر افغانستان و نخستین شاعران نیمایی، انجام شده و در مجلهٔ شعر (ویژهٔ افغانستان) به چاپ رسیده است. هژده شعر و چند هایکوی برگردانی‌شده، زیر کلیشهٔ «بر نردبان ثانیه‌ها» نیز در این کتاب به چاپ رسیده ‌اند.
«در غیاب تاریخ» در ۱۰۹ صفحه و با شماره‌گان پنج‌صد نسخه در سنبله سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی از سوی بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه