دیباجه‌یی در فرجام

216

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

«دیباجه‌یی در فرجام» در برگیرندهٔ بیست و هشت پارچه شعر در اوزان کلاسیک و اوزان پیشنهادی نیما و سروده‌های آزاد است. سروده‌های پاسخی از عزلت، تا آن گاهوارهٔ زرکش، «مقامه»یی برای «گل سوری»، خطبه‌یی در خموشی، از این جویباران، کوهسار غمین، در مرز نیلوفر و آب، یکی ز شیشه‌فروشان، از زبان آبگینه، همان صدا…، آن شیشه شکستند…، ای ناخدایان…، عروج با خاکستر، از این صحیفه…، با سوگواران…، بلوغ لاله، ستاره در تبعید، رؤیایی در میقات خورشید، در لیالی لال‌ها، ای کاش، ای عشق، ما صد جویبار ترنم بودیم، در سکوت شماطه‌ها، از فراسوی کدام جغرافیا؟، به روز بدرقهٔ لحظه‌ها…، ای کوزه‌گر، ارجوزه‌یی بر نطح، نوحه و دیباجه‌یی در فرجام در این مجموعه چاپ شده اند. «مقامه»یی برای «گل سوری» سوگ‌سرودی برای قهار عاصی است، «خطبه‌یی در خموشی» برای صد ساله‌گی نیما یوشیج و «آن شیشه شکستند…» در سوگ عبدالرحمان پژواک سروده شده‌اند. این مجموعه با شعر دیباجه‌یی بر فرجام که در وزن نیمایی سروده شده، به فرجام می‌رسد.
«دیباجه‌یی در فرجام» در ۵۳ صفحه با شماره‌گان یک هزار نسخه در سال ۱۳۷۶ هجری خورشیدی به کوشش ناصر در پیشاور چاپ شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه