زنده‌گی‌نامه

واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهش‌گر نام‌بُردار حوزة زبان و ادبیات فارسی در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزارشریف ولایت بلخ زاده شد. دورۀ ابتداییه را در لیسۀ باختر مزارشریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه خواند و سند فراغت را در سال 1341 از لیسة باختر شهر مزارشریف به دست آورد.

واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشتۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل گواهینامة لیسانس گرفت و در همان سال در دیپارتمنت دری ریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف کار را آغاز کرد.

در سال 1353 هجری خورشیدی برای تحصیلات عالی به امریکا رفت و در سال 1355 هجری خورشیدی پس از به دست‌آوردن گواهینامة ماستری در رشتۀ تعلیم و تربیه از دانشگاه کولمبیا به افغانستان برگشت و دو­ باره در ریاست تألیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد.

واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی سال 1358 از زندان رها شد و دو باره تا سال 1361 به حیث ویراستار در ریاست تألیف و ترجمة وزارت معارف به کارش ادامه داد.

از سال 1361 تا سال 1374 در اتحادیۀ نویسنده­گان افغانستان در سمت­های سردبیر بخش شعر، مدیر مسؤول مجلۀ ژوندون و منشی دارالانشای اتحادیه کار کرد. او همچنان در طول این سال‌‌ها در آموزشگاه اتحادیة نویسنده‌گان افغانستان تدریس می‌کرد.

واصف باختری سال‌ها عضو گروه دبیران بنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال‌خان و عضو هیئت رییسة اتحادیة ژورنالیستان افغانستان بوده است.

هفت عرس مولینا جلال‌الدین محمد و شش اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو به ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسنده‌گان افغانستان را او نوشته و آیین‌نامة بسا از کانون‌های فرهنگی به وسیلة او نگارش یافته اند.

از واصف باختری بیشتر از بیست عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمة شعر در اوزان کلاسیک، نیمایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش­های ادبی و فلسفی، ترجمة شعر، ترجمة مقالات فلسفی و ادبی و صدها مقاله چاپ شده است.

واصف باختری به زبان­‌های انگلیسی و عربی آشنایی دارد. از زبان انگلیسی مقاله‌­ها و شعر­های فراوانی را به فارسی برگردان کرده­ و نیز شماری از شعرها و داستان‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبان‌های انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده ­اند.

واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان زنده‌گی می‌کرد و از سال 1380 بدینسو در ایالت کالیفورنیای امریکا زنده­‌گی می­کند.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More