مرور رده

نگاره‌ها

ژوندلیک

ژوند لیک واصف باختري، د فارسي ژبې او ادبیاتو د حوزې نوموتی شاعر، لیکوال، ژباړن، کره کتونکی او څېړونکی، د ۱۳۲۱…

در غیاب تاریخ

«در غیاب تاریخ» که با مقدمهٔ «چرا در غیاب تاریخ؟» آغاز می‌شود، در برگیرندهٔ یک سخنرانی، یک مصاحبه و شماری از شعرهای…

بازگشت به الفبا

«بازگشت به الفبا» مجموعه‌یی از پژوهش‌های فلسفی و ادبی و چند ترجمه است. این کتاب با مقدمهٔ «ماخولیای شهربند غربت»…

گزارش عقل سرخ

«گزارش عقل سرخ» دربرگیرندهٔ چند نبشتهٔ پژوهشی - فلسفی و دو مقالهٔ ترجمه‌شده است. در این کتاب، مقاله‌های «منطق‌الطیر…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه