سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» مجموعة کامل همه شعرهای چاپ‌شدة واصف باختری است که در ۵۴۰ صفحه به کوشش ناصر هوتکی از سوی انتشارات پرنیان در جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی در کابل چاپ شده است. چاپ این…

سی مرغی که سیمرغ نشدند

سی مرغی که سیمرغ نشدند «سی مرغی که سیمرغ نشدند» دربرگیرندة مقالات و پژوهش‌های فلسفی، گزارش مقالات فلسفی و ادبی، معرفی کتاب‌های چاپ‌شده و فهرست شماری از مقالات و سطری چند از زنده‌گی واصف باختری است. مقالات فلسفی و ادبی که در «سی مرغی…

حاشیه‌های گریزان از متن

حاشیه‌های گریزان از متن «حاشیه‌های گریزان از متن» دربرگیرندة نبشته‌ها، پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها، مقدمه‌ها و مصاحبه‌های واصف باختری در عرصة ادبیات است و مشمول ده بخش است: بخش نخست: «سرود و سخن در ترازو» در برگیرندة پژوهش‌های گسترده در باب…

بازچاپ مجموعهٔ سه‌جلدی واصف باختری

مجموعهٔ سه‌جلدی آثار استاد واصف باختری با ویرایش تازه چاپ شد! هشت سال از چاپ نخست مجموعهٔ سه‌جلدی آثار استاد واصف باختری در افغانستان می‌گذرد. از آن‌جایی که از یک‌سو نسخه‌های چاپ نخست این مجموعه در داخل افغانستان کم‌یاب شده بودند، و از…

از میعاد تا هرگز

«از معیاد تا هرگز» دومین مجموعه از شعرهای واصف باختری است. این مجموعه دربرگیرنده بیست و شش شعر در اوزان کلاسیک و نو است. این شعرها تاریخ سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ خورشیدی را با خود دارند. در این مجموعه، شعرهای سبزه بیگانه، کلید گنج سخن، پیر…

… و آفتاب نمی‌میرد

«... و آفتاب نمی‌میرد» نخستین مجموعه شعری چاپ‌شده واصف باختری است. این کتاب دربرگیرنده سی و نُه پارچه شعر در قالب‌های کلاسیک و نو است. «... و آفتاب نمی‌میرد» بازتاب دهنده درخشان‌ترین نمونه‌های شعرهای واصف باختری است که وقوف شگرف او را در…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه