بیان‌نامهٔ وارثان زمین!

بیان‌نامهٔ وارثان زمین! گوش فرا دارید ای عوام کالانعام! ما را زبانی خاص است ما را بیانی خاص است ما را بنانی خاص است پرهیزِ مان باد از واژه‌های تابناک شسته و تصویرهای این‌سو و آن‌سو در متن شعرها رُسته چون…

برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش

«برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش» مجموعه‌یی از نبشته‌هایی اند که به قول واصف باختری بیشترینه در شب نگاشته شده‌اند و در بسا موارد، نوشتن آن‌ها تا بامداد ادامه یافته است. «برگ‌هایی از دفتر دوش و پرندوش» در برگیرندهٔ «تصویر در ادبیات و در…

نقش نهاد و باغ الفبا

«نقش نهاد و باغ الفبا» در برگیرندهٔ سه گفت‌وگوی واصف باختری است. «لحظاتی با شاعر»، گفت‌وگوی واصف باختری با فاروق فارانی و فرزانه فارانی است که به سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی در کابل انجام شده. این گفت‌وگو بار بار در چند نشریهٔ برون‌مرزی چاپ شده…

در گوشه‌یی از نگارستان

«در گوشه‌یی از نگارستان» در برگیرندهٔ سخنرانی «سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر» است. واصف باختری در این سخنرانی  که در سال ۱۳۶۲ هجری خورشیدی در دانشگاه کابل برگزار شد، به سرشت شعر و فراز و فرود شعر معاصر به تفصیل سخن گفته و به معرفی شاعران…

حاشیه‌های گریزان از متن

«حاشیه‌های گریزان از متن» دربرگیرندهٔ شماری از نبشته‌ها، پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها، مقدمه‌ها و مصاحبه‌های واصف باختری در عرصهٔ ادبیات و دربرگیرندهٔ این ده بخش است: «سرود و سخن در ترازو»، «نردبان آسمان»، «در گوشه‌یی از نگارستان»، «نقش نهاد و…

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

«سفالینه­‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» مجموعه‌یی از همه شعرهای چاپ‌شده واصف باختری و دربرگیرندهٔ پنج بخش ­است: بخش نخست، با عنوان «گذاری از آن رهگذاران پارین» دربرگیرندهٔ شعرهاییست که در اوزان کلاسیک سروده شده‌­اند؛ بخش دوم، با…

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند

آب‌های شعر جهان آلوده نیستند، مجموعه‌ییست از ۴۲ شعر برگردانی‌شده که از سوی واصف باختری به دوست دیرینش رهنورد زریاب، اهداء شده است. این دفتر در برگیرندهٔ هفت شعر از ماری سول ایمیا شاعری از کولمبیا، چهار شعر از کارولین مارتین شاعر امریکایی،…

ماهی‌گیر و ماهی طلایی

ماهی‌گیر و ماهی طلایی منظومهٔ «ماهی‌گیر و ماهی طلایی» اثر الکساندر پوشکین شاعر بلندآوازهٔ روس است که توسط شادروان محمد عالم دانشور از روسی به فارسی ترجمه شده است. واصف باختری این ترجمه را در اواخر دههٔ شصت با تطبیق آن با متن انگلیسی به شعر…

بیان‌نامهٔ وارثان زمین!

«بیان‌نامه وارثان زمین!» نوعی متفاوتی از سروده‌های واصف باختری است که برای بار نخست، قدرت شگرف او را در طنز‌پردازی به نمایش می‌گذارد. رهنورد زریاب در مقدمهٔ این کتاب به بررسی چندی و چونی طنز و مهارت واصف باختری در زمینه پرداخته است. این…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه